om-oss-3

Såler

Fra konsultasjon til produksjon av individuelt tilpassede såler

Ved en konsultasjon ber vi kunden fylle ut et skjema som gir oss nødvendig kartlegging av muskel- og skjelettlidelser, sykefravær knyttet til lidelser, samt hva slags såler, sko og arbeidssituasjon den enkelte har.

Vi foretar digital fotanalyse hvor fotavtrykket tas i både statisk og dynamisk posisjon. Her måles trykkfordeling, skjevheter og feilstillinger.

Mobilitet i fot og ledd testes.

Gangavikling analyseres.

Gangtrening gis ved behov etter at fotanalysen er gjennomført. Styrke- og tøyeøvelser for å forbedre muskulatur og optimalisere gangavviklingen er en vesentlig faktor.

Timen avsluttes med tilbud om rådgivning av riktige sko og såler til bruk i arbeid og fritid. Dette er en viktig del av konsultasjonen og avgjørende for å tilpasse til den enkeltes behov.

Produksjon av individuelt tilpassede såler

Såler produseres og tilpasses kundens fot etter at fotavtrykket er analysert. 

Sålen har flere funksjoner:

- korrigerende

- trykk- og støtavlastende 

- forebyggende

Sålematerialet har forskjellige tykkelse, i tillegg har vi varianter av kvalitet innenfor hver tykkelse som lettest kan beskrives med hvor myk og hard sålen kjennes ved trykk på overflate. Dette for å kunne gi maksimal tilpassing til den enkeltes behov.

De individuelt tilpassede sålene produseres på eget såleverksted i Barstølveien. Fotanalysen generer en fil med informasjon som vi bruker når vi måler og tegner inn komponentene på riktig plass.

Sålene limes, presses, slipes og tilpasses til slutt i sko.

Vi foretar en oppfølging av kunden etter 6 ukers bruk av de nye sålene, og ellers etter behov.

Sålekvaliteter

Materialvalg

Basisfot velger utsøkte kvaliteter til bruk i innersåler for å oppnå best mulig funksjonalitet. Målet er å forebygge plager i fot, kne, hofte og rygg. Vi bruker mange forskjellige materialer med ulike tekniske og funksjonelle kvaliteter for å behandle de forskjellige problemstillingene. Felles for dem alle er at de gir stabilitet, trykkavlastning og god dempende effekt.